HG 1515

2,700.00kr

1 i lager

Artikelnr: 131570 Kategori:

Beskrivning

FO­MAs HG-se­rie är en ge­ne­ra­tion tys­ta och högef­fek­ti­va central­damm­su­ga­re.
Med ”Si­lent Mas­ter” tek­no­lo­gi, en spe­ci­ellt ut­veck­lad ljud­dämp­ning av mo­torns di­rekt­kyl­da ut­blås­luft, blir ma­ski­nen myc­ket tyst­gå­en­de och läm­par sig där­för till pla­ce­ring i en gar­de­rob, kläd­kam­ma­re el­ler i nå­gon an­nan del av hu­set.

Fak­ta
Sugef­fekt 430 air­watt
De­ci­bel 63 dB
Luft­genomströmning ltr/sek 49
Un­der­tryck 26 kPa
Säk­ring 10 A
Max/min Ef­fekt 1500W / 1300 W
Fil­tre­ring På­se
Dammka­pa­ci­tet 15 l
Höjd 80 cm
Di­a­me­ter 29 cm
Vikt 6,8 kg

2st Anslutningsslangar+rör alla ca. 60cm